Linux Debian 11 fileserver (CLI)

 1. Eerst updaten en uograden: sudo apt update && sudo apt upgrade -y

 2. Samba installeren: sudo apt install samba

 3. Maak een back up van je smb.conf: sudo cp -av /etc/samba/smb.conf{,.bak}

 4. Open /etc/samba/smb.conf

 5. Ga met PgDn naar de laatste regel van het bestand

 6. Plak de volgende code na de laatste regel:

  [share]
  comment = Debian file share
  path = /srv/samba/share
  browsable=yes
  guest ok = yes
  read only = no
  create mask = 0755
  • Maak nu de map aan, die je vast hebt gesteld in je smb.conf: sudo mkdir -p /srv/samba/share

  • Wijzig het eigenaarschap naar een bestaande gebruiker: sudo chown nobody:nogroup /srv/samba/share

  • Maak een useraccount aan: sudo adduser joe (Met het wachtwoord 12345)

  • Voeg deze user toe als sambagebruiker: sudo smbpasswd -a joe (ook weer het wachtwoord 12345 gebruiken)

  • Herstart de samba service: sudo systemctl restart nmbd

Verklaring:

Comment: Waar dient deze share voor (optioneel)
path: Het pad naar de map die je wilt delen
browseable: Windows clients kunnen nu met de Windows Explorer de inhoud van de directory bekijken
guest ok: Clients mogen nu verbinden zonder een wachtwoord in te voeren
read only: Bepaalt of de share read only is (yes) of schrijfbaar (no)
create mask: Wanneer een bestand in de share wordt gemaakt, heeft het standaard deze permissies. In dit geval 0755.