desktops

Netinstall Debian

 1. Maak eerst een nieuwe VM aan

 2. Download eerst de netinstall van Debian (voor amd64) https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-11.6.0-amd64-netinst.iso

 3. Gebruik eventueel een torrent downloader om de iso verder op te halen.

Tijdens Debian installatie:

 1. Geen Desktop installeren

 2. Geen print server installeren

 3. Kiezen voor ssh server

Pakketten installeren

apt install openbox firefox-esr xorg xinit conky hsetroot

Zorg dat na het inloggen in je VM Openbox automatisch start.

Open het bestand .bash_profile

nano ~/.bash_profile

Plak de onderstaande regel in .bash_profile:

[[ -z $DISPLAY && $XDG_VTNR -eq 1 ]] && exec startx

Openbox een beetje aanpassen

Open het Openbox-autostart script:

nano /etc/xdg/openbox/autostart

Plak onderstaande instructies in het bestand:

hsetroot -solid "#ff00aa"
conky -q &

De kleurcodes varieren van #000000 (zwart) tot #ffffff (wit) Je kunt de volgende alfanumerieke tekens gebruiken: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,a,b,c,d,e,f

Conky configureren

Leeg de bestaande conky configuratie:

cat > /etc/conky/conky.conf /dev/null

Open /etc/conky/conky.conf en plak de onderstaande configuratie in het venster:

conky.config = {
  alignment = 'top_right',
  background = false,
  border_width = 1,
  cpu_avg_samples = 2,
	default_color = 'white',
  default_outline_color = 'white',
  default_shade_color = 'white',
  draw_borders = true,
  draw_graph_borders = true,
  draw_outline = false,
  draw_shades = false,
  use_xft = true,
  font = 'DejaVu Sans Mono:size=22',
  gap_x = 20,
  gap_y = 60,
  minimum_height = 5,
	minimum_width = 5,
  net_avg_samples = 2,
  no_buffers = true,
  out_to_console = false,
  out_to_stderr = false,
  extra_newline = false,
  own_window = true,
  own_window_class = 'Conky',
  own_window_type = 'desktop',
  stippled_borders = 0,
  update_interval = 1.0,
  uppercase = false,
  use_spacer = 'none',
  show_graph_scale = false,
  show_graph_range = false
}

conky.text = [[
IP: ${addr enp0s3}
${nodename} - ${sysname} ${kernel} on ${machine | }
$hr
${color grey}Uptime:$color $uptime
$hr
]]