Webserver bouwen met apache voor dominion.lan

VM bouwen in GUI of CLI mode

Maak een linked clone van een bestaande Debian GUI of CLI.
lc
Figure 1. linked clone
Noteer de naam van je active ethernetadapter, die je in beeld krijgt met het commando ip -c l of ip -c a
 1. Laat de netwerkadapter eerst even op NAT staan, zodat je kunt updaten en de benodigde packages kunt installeren.

 2. Voer apt update && apt upgrade -y als root uit. Wanneer GRUB gereinstalleerd moet worden, geef je de eerste optie!

 3. Installeer de apache2 package. Dit is je webserver.

 4. Installeer ook de curl package. Zo kun je via de cli testen of je website gehoor geeft.

 5. Start je Gateway machine

 6. Wijzig nu je netwerkadapter naar host-only. Zorg dat het een geldig ip adres van je gateway krijgt.

 7. Je kunt dit forceren door met dhclient -r <naam_van_jouw_netwerkapdapter> de oude dhcp lease weg te gooien. Een nieuwe lease haal je op met dhclient <naam_van_jouw_netwerkapdapter>

 8. Vraag met ip -c a het adres op van je netwerkadapter. als het goed is zou dat 192.168.199.3 moeten zijn.

 9. Open het /etc/hosts bestand. Voeg de regels site1.dominion.lan en site2.dominion.lan toe, maet daarvoor het daadwerkelijke ip adres. In dit geval dus 192.168.199.3.

 10. Het ziet er dan zo uit. 192.168.199.3 site1.dominion.lan en op de volgende regel site2.dominion.lan.

 11. Controleer ook je /etc/resolv.conf bestand hier moet je gateway adres 192.168.199.1 en je nameserver 192.168.199.1 en je searchdomain dominion.lan in staan.

 12. Nu gaan we de websites bouwen.

 13. Tik. mkdir -p /var/www/html/site1.dominion.lan

 14. en tik. mkdir -p /var/www/html/site2.dominion.lan

 15. Nu moeten we inhoud aan de websites geven.

 16. Tik. echo Site1 > /var/www/html/site1.dominion.lan/index.html

 17. Tik. echo Site2 > /var/www/html/site2.dominion.lan/index.html

 18. Nu moeten we de webserver laten weten dat deze twee domeinen in de directory var/www/html/site1.dominion.lan en /var/www/html/site2.dominion.lan kunnen vinden.

 19. Tik. cp -av /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/site1.conf

 20. Open nu het bestand. nano /etc/apache2/sites-available/site1.conf

 21. Haal het commentaarteken (#) voor de ServerName regel weg en maak van www.example.com site1.dominion.lan

 22. Verander DocumentRoot in DocumentRoot /var/www/html/site1.dominion.lan

 23. Sla het bestand op.

 24. Nu gaan we dit ook voor site2.dominion.lan doen. cp -av /etc/apache2/sites-available/site1.conf /etc/apache2/sites-available/site2.conf

 25. Herhaal de stappen 20 -23 maar nu voor /etc/apache2/sites-available/site2.conf

 26. Nu moet je de nieuwe configuraties activeren. Dit doen je met /usr/sbin/a2ensite site1.conf en /usr/sbin/a2ensite site2.conf

 27. Tijdens deze actie, krijg je de melding dat apache2 heladen moet worden. systemctl reload apache2

 28. Nu kun je je browser openen en de adressen http.//site1.dominion.lan en http.//site2.dominion.lan bekijken.

 29. Wanneer je in de CLI hebt gewerkt volstaat de opdracht curl http.//site1.dominion.lan ook. Je krijgt de inhoud van de webpagina direct als resultaat terug.

Misschien helpt een filmpje beter..Er zit overigens geen geluid bij