Project N3 en N4 MBO

1.0 Wat is het?

Veel organisaties en bedrijven zijn afhankelijk van de diensten en producten van Google, Microsoft, Apple enzovoorts.

Regelmatig verschijnen er in het nieuws artikelen over de toenemende macht en controle van deze bedrijven op organisaties.

Met dit project ga je kennis maken met open-source. Is open-source het juiste middel om organisaties en bedrijven, minder afhankelijk te maken van de techgiganten?

2.0 Wat is open-source?

Met open-source wordt soft- en hardware bedoeld, die vrij gedistribueerd en bewerkt mag worden. Dit betekent dat de broncode van de soft- en hardware publiekelijk bereikbaar moet zijn. Dus iedereen op de wereld is vrij om deze software gratis te gebruiken, te bewerken en te verspreiden.

opensource1

Op platformen zoals Gitlab, Bitbucket en Github zie je duizenden open-source projecten staan, waar je gewoon aan mee kunt werken. Besturingsystemen als Linux en gedeeltelijk Unix zijn op basis van de open-source filosofie ontwikkeld.

gitlab logo e1503469471687
Figure 1. Gitlab logo

Dit is heel anders dan de gesloten strategie van Microsoft, Google en Apple. We noemen dit met een moeilijk woord ook wel eens proprietaire software. De soft- en hardware van Google, MS en Apple kan niet goed gecontroleerd worden. Het is zelfs strafbaar! Laat staan dat het publiekelijk beschikbaar is..

3.0 Informatie over de opdracht

De "Stap Over" is een basisschool in Groningen. Het bestuur van deze school heeft de wens geuit om minder afhankelijk te worden van techbedrijven.

Je gaat voor deze school na, hoe ze volledig op open-source over kunnen gaan.

3.0.1 Beginsituatie "Stap Over"

 • Momenteel draaien alle 30 leerling-pc’s op Windows 10 Education edition.

 • Er wordt gebruik gemaakt van het Microsoft Office 2016 pakket

 • Als mailvoorziening wordt momenteel Outlook ingezet

 • Docenten en leerlingen slaan hun werk op via het cloudplatform van Google (Drive)

 • Het gebruikersbeheer vind plaats op een Windows 2019 Server via Active Directory en de autorisaties vinden ook plaats op een Windows 2019 Server via policies

 • Docenten zijn in het bezit van Chromebooks voor hun werk.

 • Docenten kunnen op afstand werken via Remote Desktop (RDP)

s mailcow
Figure 2. Mailcow logo

3.0.2 Knelpunten

De huidige uitvoering van de ICT voorzieningen kent een aantal knelpunten:

 1. De Chromebooks moeten erg vaak opgeladen worden en kunnen vaak maar een uurtje op de accu draaien

 2. Docenten vinden het lastig om een extra monitor op hun Chromebook aan te sluiten

 3. Docenten merken op, dat de online versies van Excel problemen geeft met bepaalde formules

 4. Een algemene klacht over de performance van Chromebooks en leerling pc’s: erg traag

 5. Er zijn zorgen over de privacy van docenten en leerlingen, die gebruik maken van Chromebooks en Windows Pc’s

Screen Shot 2018 06 12 at 10.05.28 AM
Figure 3. Chromebooks

4.0 Onderzoeksvragen

Je hebt de opdracht van het bestuur gekregen om te onderzoeken of een volledige overstap naar open-source mogelijk is.

De volgende onderzoeksvragen komen daarbij in beeld:

 1. Is het mogelijk om helemaal op open-source te draaien?

 2. Wie zorgt voor het onderhoud van de systemen?

 3. Welke eenmalige kosten zijn er verbonden aan de overstap?

 4. Welke terugkerende kosten zijn er aan verbonden?

 5. Hoe worden de nieuwe systemen geimplementeerd?

 6. Hoe wordt er getest?

4.0.1 Is het mogelijk helemaal op open-source te draaien?

Kijk hierbij of de huidige diensten vervangen kunnen worden door open-source software. Het gaat daarbij om:

 1. Centraal gebruikersbeheer

 2. Mailvoorziening

 3. Anti spam en anti-inbraak voorzieningen

 4. Documenten opslaan in een cloud omgeving

 5. Op afstand werken

 6. Licentievrije en open-source besturingssystemen

 7. Backup voorziening

 8. Video conferentie (Corona)

4.0.2 Wie zorgt voor het onderhoud van de systemen?

 1. Moet er een externe partij ingeschakeld worden?

 2. Moet de school zelf voor deze taak iemand in dienst nemen?

 3. Wat te doen bij schade/uitval van diensten?

 4. Wie is eindverantwoordelijk?

4.0.3 Welke eenmalige kosten zijn er verbonden aan de overstap?

 1. Kunnen de huidige Microsoft licenties zomaar opgezegd worden? Of zijn hier kosten aan verbonden?

 2. Kan de huidige hardware gebruikt worden? Chromebooks en HP laptops en drie 19" servers voor backup en remote?

 3. Kan het contract met de huidige IT dienstverlener zomaar opgezegd of aangepast worden?

4.0.4 Welk terugkerende kosten zijn er aan verbonden?

 1. Moeten er nieuwe licenties voor software producten worden aangeschaft?

 2. Wat kost deze opzet bij de huidige IT dienstverlener?

 3. Is er meer stroom nodig?

 4. Heeft het gevolgen voor intermediaire apparaten? (Routers en switches bv.)

4.0.5 Hoe worden de nieuwe systemen geimplementeerd?

 1. Hoe wordt de overgang van het oude naar het nieuwe systeem uitgevoerd?

 2. Wie zorgt voor het opleiden van leerlingen en werknemers om met de nieuwe situatie om te gaan?

4.0.6 Hoe wordt er getest?

 1. Hoe zorgt men er voor dat de systemen betrouwbaar werken?

 2. Worden de huidige knelpunten opgelost?

5.0 Eindopdracht: wat wordt er van je verwacht?

 1. Beargumenteer je antwoorden op de bovengenoemde vragen. Een antwoord zonder bronnen en argumenten is onvoldoende!

 2. Zorg dus voor bronvermelding!

 3. Lever je document in Markdown formaat op. (Bespreken we tijdens de les)

 4. Onderzoek Univention. Een open-source totaal oplossing. Installeer als VM. (Tijdens de les)

 5. Lever je documentatie op in de ELO onder het tegeltje T4_20-N3-2-Project8AB

5.0.1 Tips

6.0 Bronnen